Vinpearl Discovery 1 Nha Trang

  • Ăn sáng miễn phí

  • Wifi miễn phí

  • 2,500,000 đồng

    Giá gốc: 3,500,000 đồng

  • ĐẶT PHÒNG