Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa

  • Ăn sáng miễn phí

  • Wifi miễn phí

  • 7,200,000 đồng

    Giá gốc: 9,000,000 đồng

  • ĐẶT PHÒNG