New Sky Hotel

  • Ăn sáng miễn phí

  • Wifi miễn phí

  • 600,000 đồng

    Giá gốc: 800,000 đồng

  • ĐẶT PHÒNG