Muong Thanh Luxury Nha Trang Hotel

  • Ăn sáng miễn phí

  • Wifi miễn phí

  • 700,000 đồng

    Giá gốc: 900,000 đồng

  • ĐẶT PHÒNG